Lovpligtige oplysninger:

 

Advokatfirmaet Berling Dincher er ejet af Peter Berling Dincher.

Advokatfirmaet Berling Dincher har CVR.-nr. 40140026. 

 

Advokatfirmaet Berling Dincher er underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask, hvorfor du som klient vil kunne opleve at du skal forevise legimitation ved opstart af en sag.

 

Peter Berling Dincher er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark.

Peter Berling Dincher er medlem af Advokatsamfundet.

 

Såvel Advokatfirmaet Berling Dincher som Peter Berling Dincher har tegnet advokatansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Ansvarsforsikring og stillet garanti er tegnet under policenr.: 156-08402869-30014 hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø,  som har CVR.-nr. 37276251 og telefon: 33369595.

Advokatansvarsforsikringen har en dækningssum på kr. 2.500.000,00.

Garantien har en dækningssum på kr. 5.000.000,00.

 

Advokatfirmaet Berling Dincher anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre andet aftales med klienten.

 

Ved klage over Advokatfirmaet Berling Dincher og/eller Peter Berling Dincher:

Advokatfirmaet Berling Dincher har aldrig modtaget en klage. Hvis du ønsker at klage over Advokatfirmaet Berling Dincher og/eller Peter Berling Dincher, så foreslår jeg at vi tager et møde om sagen på mit kontor eller en telefonisk drøftelse, så evt. misforståelser kan blive afklaret.

Du har mulighed for at klage over Advokatfirmaet Berling Dincher og/eller Peter Berling Dinchers
adfærd og/eller salær til:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33969798

klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

 

Du kan læse mere om dine klagemuligheder og bl.a. se klager over andre navngivne advokater her: https://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx