Advokatfirmaet Berling Dincher

 

Advokatfirmaet Berling Dincher

har stor erfaring i sager omhandlende bl.a.:

 

  • Mangler (fejl) ved bolig, som du opdager efter at du har købt den

  • Forsikringssager i relation til boligen

  • For høje håndværker-regninger ifm. at du har sat din bolig i stand

--------------------------------------

 

  • Er du blevet opsagt/fyret ? Har du en konflikt med din arbejdsgiver ?

 

Du skal være opmærksom på at du bl.a. har mulighed for at få følgende godtgørelser/betalinger fra din arbejdsgiver:

 

1. Manglende eller mangelfuld ansættelseskontrakt - Godtgørelsen kan udgøre op til 20 ugers løn, jf. ansættelsesbeviselovens § 6, stk. 1.

2. Manglende betaling af løn.

3. Du har overarbejdet for meget - Det kan give kr. 25.000 i godtgørelse. (Arbejdstiden har oversteget den maksimale arbejdstid på 48 timer i løbet af en 7-dagesperiode).

4. Ligebehandlingsloven er blevet overtrådt. Din arbejdsgiver er forpligtet til at stille et chikanefrit miljø til rådighed - Godtgørelsen kan sagtens være på f.eks. 6-9 måneders løn.

5. Godtgørelse for usaglig afskedigelse.

6. Manglende betaling af løn i opsigelsesperioden.

Hvis din sag drejer sig om:

A. En tvist hvor der strides om mere end kr. 10.000. Det kan f.eks. være en boligsag, erstatningssag, aftaleretssag, entrepriseretssag, mangelsag ved fast ejendom, byggesjusk, skatteretssag eller inden for forsikringsret og familieret
B. Lejeret
C. Ansættelsesret, herunder bl.a. forskelsbehandlingssager
D. Personskadesager, hvor du vurderes at kunne få over kr. 10.000 i erstatning/godtgørelse
E. Skilsmissesager (bodeling)

-> så kan du udfylde én af de formularer som er på nedstående link eller sende din sag til min mail. Min mail er Peter@Advokatfirmaet-Berling-Dincher.dk

 

Eksisterende klienter, og særligt inviterede personer, kan booke en tid online neden for til et fysisk møde på mit kontor.